Language of document :

2006 m. sausio 31 d. pareikštas ieškinys byloje Larsen prieš Komisiją

(Byla F-11/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Holger Larsen (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujamas advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Panaikinti 2005 m. kovo 2 d. Administravimo ir individualių pretenzijų tarnybos direktorės sprendimą sumažinti ieškovo atlyginimą nuo 2005 m. gegužės 1 d.

Priteisti iš atsakovės sumokėti ieškovui būsto nuomos pašalpą, į kurią jis turi teisę nuo tos dienos, kai ji jam nebebuvo mokama, ir kompensacines palūkanas, apskaičiuotas remiantis dviem punktais padidinta pagrindine Europos centrinio banko palūkanų norma;

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, į Komisijos atstovybę Londone paskirtas pareigūnas, nuo 2002 m. spalio 1 d. gavo būsto nuomos pašalpą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 14 a straipsnį ir Reglamentą Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB1. Šis straipsnis buvo panaikintas, kai buvo keičiami Pareigūnų tarnybos nuostatai, todėl Komisija 2005 m. gegužės 2 d. sprendimu nutraukė šios pašalpos mokėjimą ieškovui.

Grįsdamas savo ieškinį, ieškovas pirmiausia nurodo Pareigūnų tarnybos nuostatų 62 straipsnio ir XIII priedo 19 straipsnio pažeidimą. Jis ypač pabrėžia, kad atsakovė neteisingai taikė pastarąjį straipsnį remdamasi 2004 m. spalio 14 d. Administracijos vadovų kolegijos išaiškinimu, pagal kurį būsto nuomos pašalpa neįtraukiama į atlyginimą, kuriam taikomos šiame straipsnyje numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės. Toks išaiškinimas yra neteisėtas, kadangi jis sumažina minėtoje nuostatoje nustatyta atlyginimo neto vertės garantijos apimtį.

Be to, ieškovas teigia, kad ginčijamas sprendimas pažeidžia vienodos pareigūnų perkamosios galios principą, nustatytą Pareigūnų tarnybos nuostatų 64 ir 65 straipsniuose.

____________

1 - 1966 m. liepos 28 d. Tarybų reglamentas Nr. 6/66/Euratomas, Nr. 121/66/EEB, nustatantis sąrašą vietų, kuriose dirbant gali būti skirta būsto nuomos pašalpa, maksimalią šitos pašalpos sumą ir jos skyrimo taisykles, OL 150, p. 2749.