Language of document :

Žaloba podaná dne 1. ledna 2006 - Fernandez Ortis v. Komise

(Věc F-1/06)

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

Žalobce: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Španělsko) (zástupce: J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobce

uznat, že propuštění žalobce rozhodnutím ze dne 17. června 2005 je nepřípustné z důvodu obcházení zákona, a na základě toho zrušit rozhodnutí ze dne 17. června 2005 a s ním spojené rozhodnutí ze dne 23. září 2005;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, bývalý úředník Komise ve zkušební době, byl přijat od 1. února 2004, tj. data, kdy započala zkušební doba devíti měsíců v souladu s čl. 34 odst. 1 služebního řádu.

Ve zprávě ze dne 4. října 2004 bylo doporučeno jeho propuštění, nicméně Komise se rozhodla jeho zkušební dobu výjimečně prodloužit až do 30. dubna 2005 v souladu s čl. 34 odst. 3 služebního řádu. Rozhodnutím ze dne 17. června 2005 Komise žalobce propustila s účinností od 1. července 2005.

Žalobce na podporu své žaloby uvádí, že jeho propuštění je protiprávní, protože k němu došlo 17 měsíců po začátku jeho zkušební doby, která podle čl. 34 odst. 4 služebního řádu nemůže v žádném případě překročit 15 měsíců.

____________