Language of document :

Sag anlagt den 1. januar 2006 - Fernandez Ortis mod Kommissionen

(Sag F-1/06)

Processprog: spansk

Parter

Sagsøger: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Spanien) (ved avogado J.R. Iturriagagoitia Bassas)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at sagsøgerens afskedigelse ved afgørelse af 17. juni 2005 er ugyldig, da den er i strid med gældende ret, og som følge heraf annulleres afgørelsen af 17. juni 2005 og den dertil knyttede afgørelse af 23. september 2005.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, der har været tjenestemand på prøve ved Kommissionen, blev ansat med virkning fra den 1. februar 2004, hvor hans prøvetid på ni måneder begyndte at løbe i overensstemmelse med tjenestemandsvedtægtens artikel 34, stk. 1.

I en rapport af 4. oktober 2004 blev det anbefalet, at han blev afskediget. Kommissionen besluttede imidlertid undtagelsesvis at forlænge hans prøvetid indtil den 30. april 2005 i medfør af vedtægtens artikel 34, stk. 3. Ved afgørelse af 17. juni 2005 afskedigede Kommissionen sagsøgeren med virkning fra den 1. juli 2005.

Til støtte for sit søgsmål har sagsøgeren anført, at hans afskedigelse er ulovlig, idet den fandt sted 17 måneder efter begyndelsen af hans prøvetid, hvilken prøvetid i henhold til vedtægtens artikel 34, stk. 4, under ingen omstændigheder kan overstige 15 måneder.

____________