Language of document :

1. jaanuaril 2006 esitatud hagi - Fernandez Ortis versus komisjon

(Kohtuasi F-1/06)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Pooled

Hageja: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Hispaania) (esindaja: advokaat J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tuvastada, et hageja vallandamine 17. juuni 2005. aasta otsusega on ebaseaduslik ja tühistada seetõttu 17. juuni 2005. aasta otsus ning sellega seotud 23. septembri 2005. aasta otsus.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, endine katseajal olnud ametnik komisjonis, võeti tööle 1. veebruaril 2004, mil algas Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade artikli 34 lõikes 1 ette nähtud üheksakuuline katseaeg.

4. oktoobri 2004. aasta aruandes soovitati hageja vallandada; komisjon otsustas sellele vaatamata pikendada erandlikult hageja katseaega 30. aprillini 2005 vastavalt personalieeskirjade artikli 34 lõikes 3 sätestatule. 17. juuni 2005. aasta otsusega vallandas komisjon hageja alates 1. juulist 2005.

Oma hagi toetuseks viitab hageja vallandamise ebaseaduslikkusele, sest see toimus 17 kuud pärast hageja katseaja algust, mis personalieeskirjade artikli 34 lõike 4 kohaselt ei saa mingil juhul olla pikem, kui 15 kuud.

____________