Language of document :

Kanne 1.1.2006 - Fernandez Ortis v. komissio

(Asia F-1/06)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Juan Miguel Fernandez Ortis (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja J. R. Iturriagagoitia Bassas)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Tuomioistuimen on katsottava, että 17.6.2005 tehty päätös kantajan irtisanomisesta on lainvastainen, ja kumottava se sekä siihen liittyvä 23.9.2005 tehty päätös.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on komission entinen koeajalla ollut virkamies, otettiin palvelukseen 1.1.2004 lukien, jolloin hänen henkilöstösääntöjen 34 artiklan 1 kohdan mukainen yhdeksän kuukauden koeaikansa alkoi.

Kertomuksessa, joka oli päivätty 4.10.2004, suositeltiin hänen irtisanomistaan. Komissio päätti kuitenkin poikkeuksellisesti pidentää kantajan koeaikaa 30.4.2005 saakka henkilöstösääntöjen 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Komissio irtisanoi kantajan 17.6.2005 tekemällään päätöksellä 1.7.2005 lukien.

Kanteensa tueksi kantaja väittää, että hänen irtisanomisensa on lainvastainen, koska se tapahtui 17 kuukautta koeajan alkamisen jälkeen, vaikka koeaika ei henkilöstösääntöjen 34 artiklan 4 kohdan mukaan voi missään tapauksessa olla pidempi kuin 15 kuukautta.

____________