Language of document :

2005 m. sausio 1 d. pareikštas ieškinys byloje Fernandez Ortzs prieš Europos Bendrijų Komisiją

(Byla F-1/06)

Proceso kalba: ispanų

Šalys

Ieškovas: Juan Miguel Fernandez Ortiz (Madridas, Ispanija), atstovaujamas advokato J. R. Iturriagagoitia Bassas

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

Pripažinti, kad 2005 m. birželio 17 d. sprendimas dėl ieškovo atleidimo iš darbo yra neteisėtas ir panaikinti šį bei su juo susijusį 2005 m. rugsėjo 23 d. sprendimą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, buvęs bandomajam laikotarpiui priimtas Komisijos pareigūnas, buvo įdarbintas 2004 m. vasario 1 d., nuo kada jis pradėjo Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 1 dalyje numatytą devynių mėnesių bandomąjį laikotarpį.

2004 m. spalio 4 d. ataskaitoje buvo rekomenduota jį atleisti. Komisija vis dėlto nusprendė išimties tvarka pratęsti jo bandomąjį laikotarpį iki 2005 m. balandžio 30 d. vadovaujantis Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 3 dalimi. 2005 m. birželio 17 d. sprendimu Komisija atleido ieškovą iš darbo nuo 2005 m. liepos 1 d.

Grįsdamas ieškinį, ieškovas teigia, kad jo atleidimas yra neteisėtas, nes nuo jo bandomojo laikotarpio pradžios iki atleidimo praėjo septyniolika mėnesių, o pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 34 straipsnio 4 dalį bandomasis laikotarpi negali trukti ilgiau nei penkiolika mėnesių.

____________