Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 1. janvārī - Fernandez Ortis pret Komisiju

(lieta F-1/06)

Tiesvedības valoda - spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Juan Miguel Fernández Ortis (Madride, Spānija) (pārstāvis - J. R. Iturriagagoitia Bassas, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka 2005. gada 17. jūnija lēmums par prasītāja atlaišanu no darba ir pieņemts nelikumīgi, un līdz ar to atcelt 2005. gada 17. jūnija lēmumu un ar to saistīto 2005. gada 23. septembra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, bijušais Komisijas ierēdnis stažieris, tika pieņemts darbā 2004. gada 1. februārī, kad sākās Civildienesta noteikumu 34. panta 1. punktā paredzētais viņa deviņu mēnešu pārbaudes laiks.

Sagatavotajā 2004. gada 4. oktobra ziņojumā ieteikts viņu atlaist no darba. Tomēr Komisija izņēmuma apstākļos nolēma viņa pārbaudes laiku pagarināt līdz 2005. gada 30. aprīlim saskaņā ar Civildienesta noteikumu 34. panta 3. punktu. Pieņemot 2005. gada 17. jūnija lēmumu, Komisija prasītāju atlaida no darba ar 2005. gada 1. jūliju.

Lai pamatotu savu prasību, prasītājs apgalvo, ka viņa atlaišana no darba nav likumīga, jo no brīža, kad viņš pieņemts darbā līdz viņa atlaišanai ir pagājuši septiņpadsmit mēneši, kaut gan saskaņā ar Civildienesta noteikumu 34. panta 4. punktu kopējais pārbaudes laiks nedrīkst pārsniegt piecpadsmit mēnešus.

____________