Language of document :

Tožba, vložena 1. januarja 2006 - Fernández Ortiz proti Komisiji Evropskih Skupnosti

(Zadeva F-1/06)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Juan Miguel Fernández Ortiz (Madrid, Španija) (Zastopnik: J. R. Iturriagagoitia Bassas, avogado)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

naj se ugotovi, da je odpoved delovnega razmerja tožeči stranki z odločbo z dne 17. junija 2005 nezakonita in naj se ta odločba razglasi za nično kot tudi z njo povezana odločba z dne 23. septembra 2005,

naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, nekdanji uradnik Komisije na poskusnem delu se je zaposlila s 1. februarjem 2004, pri čemer je na ta dan začelo teči devetmesečno obdobje poskusnega dela, določeno v členu 34(1) Kadrovskih predpisov za uradnike.

V poročilu z dne 4. oktobra 2004 je bila predlagana odpoved njenega delovnega razmerja. Komisija pa je vseeno izjemoma odločila, da obdobje poskusnega dela v skladu s členom 34(3) Kadrovskih predpisov podaljša do 30. aprila 2005. Z odločbo z dne 17. junija 2005 je Komisija tožeči stranki s 1. julijem 2005 odpovedala delovno razmerje.

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja, da je bila odpuščena nezakonito, saj je od začetka poskusnega dela do odpovedi delovnega razmerja preteklo sedemnajst mesecev, medtem ko v skladu s členom 34(4) Kadrovskih predpisov, skupno trajanje poskusnega dela v nobenem primeru ne sme preseči petnajst mesecev.

____________