Language of document :

Žaloba podaná dne 6. ledna 2006 - Frankin a další v. Komise

(Věc F-3/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Jacques Frankin (Sorée, Belgie) a další (zástupci: G. Bounéou a F. Frabetti, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobců

zrušit výslovné rozhodnutí ze dne 10. června 2005, kterým Komise odmítla žalobcům pomoc na základě článku 24 služebního řádu;

uložit Komisi solidární náhradu škody vzniklé žalobcům na základě této skutečnosti;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, všichni úředníci nebo zaměstnanci Komise, požádali o převedení svých práv na důchod získaný v Belgii do systému Společenství v souladu s ustanoveními belgického zákona přijatého v roce 1991. V roce 2003 Belgie přijala nový zákon, který podle žalobců stanoví výhodnější podmínky pro tento typ nových převodů. Nicméně žalobci, vzhledem k tomu, že již převod svých práv provedli, nemohli využít ustanovení zákona z roku 2003.

Žalobci tedy podali žádost, kterou se domáhali, aby jim byla poskytnuta pomoc stanovená v článku 24 služebního řádu. Komise, jež nehodlala svým úředníkům a dočasným zaměstnancům pomoci, aby dosáhli uvedených převodů, a zamítla jejich žádost rozhodnutím ze dne 10. června 2005.

Žalobci svou žalobou napadají toto rozhodnutí, jež považují za odmítnutí pomoci porušující článek 24 služebního řádu. Mimo tohoto posledně uvedeného článku se na podporu svých tvrzení dovolávají porušení povinnosti řádné péče, zásady nediskriminace, zákazu svévolného postupu, povinnosti odůvodnění, legitimního očekávání, pravidla "patere legem quam ipse fecisti", jakož i zneužití pravomoci.

____________