Language of document :

Kanne 6.1.2006 - Frankin ym. v. komissio

(Asia F-3/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Jacques Frankin (Sorée, Belgia) ynnä muut (edustajat: asianajajat G. Bounéou ja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

10.6.2005 tehty se nimenomainen päätös on kumottava, jolla komissio kieltäytyi antamasta kantajille henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaista avunantoa

komissio on velvoitettava korvaamaan yhteisvastuullisesti kantajille tästä aiheutuneet vahingot

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantajat, jotka ovat kaikki komission virkamiehiä tai toimihenkilöitä, vaativat Belgiassa saavuttamiensa eläkeoikeuksien siirtämistä yhteisön järjestelmään vuonna 1991 annetun Belgian lain mukaisesti. Belgiassa annettiin vuonna 2003 uusi laki, jossa kantajien mukaan säädetään edullisemmista ehdoista tämän tyyppisiä uusia siirtoja varten. Koska kantajat kuitenkin olivat jo siirtäneet oikeutensa, he eivät voineet saada vuoden 2003 lain säännösten mukaisia etuja.

Kantajat esittivät näin ollen vaatimuksen saadakseen henkilöstösääntöjen 24 artiklan mukaista avunantoa. Komissio, joka ei aikonut avustaa virkamiehiään tai toimihenkilöitään kyseisissä siirroissa, hylkäsi kantajien vaatimukset 10.6.2005 tekemällään päätöksellä.

Kantajat riitauttavat kanteessaan tämän päätöksen, jonka he luokittelevat avunannosta kieltäytymiseksi, jolla rikotaan henkilöstösääntöjen 24 artiklaa. Tämän viimeksi mainitun artiklan rikkomisen lisäksi kantajat väittävät vaatimustensa tueksi, että huolenpitovelvollisuutta on laiminlyöty, syrjintäkiellon ja omavaltaisten toimenpiteiden kiellon periaatteita on loukattu, perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty, perusteltua luottamusta ja patere legem quam ipse fecisti-sääntöä on rikottu ja että harkintavaltaa on käytetty väärin.

____________