Language of document :

2006. január 6-án benyújtott kereset - Frankin és társai kontra Bizottság

(F-3/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Jacques Frankin (Sorée, Belgium) és társai (képviselők: G. Bounéou és F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. június 10-i kifejezett határozatot, amellyel a Bizottság megtagadja a felpereseknek a személyzeti szabályzat 24. cikke szerinti támogatást;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felpereseket emiatt ért károk megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek, akik valamennyien a Bizottság tisztviselői vagy alkalmazottai, egy 1991-ben elfogadott belga törvény rendelkezései alapján kérelmet nyújtottak be Belgiumban megszerzett nyugdíjjogosultságuknak a közösségi rendszerbe történő átvitelére. 2003-ban Belgium új törvényt fogadott el, amely a felperesek szerint kedvezőbb feltételeket ír elő az ilyenfajta új átvitelekre. A felperesek azonban - mivel már átvitték jogaikat - már nem lehettek a 2003-as törvény kedvezményezettjei.

A felperesek tehát keresetet nyújtottak be, amelynek célja, hogy részesüljenek a személyzeti szabályzat 24. cikkében előírt támogatásból. A Bizottság - mivel nem kívánta a tisztviselőket és alkalmazottakat támogatni az említett átvitelek megszerzésében - 2005. június 10-i határozatával elutasította kérelmüket.

Keresetükben a felperesek e határozatot támadják meg, mivel az szerintük támogatás megtagadása, ami sérti a személyzeti szabályzat 24. cikkét. Az említett cikken kívül a felperesek állításaik alátámasztására a gondoskodási kötelezettség, a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének, az önkényes eljárás tilalmának, az indokolási kötelezettségnek, a bizalomvédelem elvének, a patere legem quam ipse fecisti elvének megsértésére, valamint hatáskörrel való visszaélésre hivatkoznak.

____________