Language of document :

2006 m. sausio 6 d. pareikštas ieškinys byloje Frankan ir kiti prieš Komisiją

(Byla F-3/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Jacques Frankin (Sorée, Belgija) ir kiti, atstovaujami advokatų G. Bounéou ir F. Frabetti

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti aiškų 2005 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimą nesuteikti ieškovams pagalbos pagal Pareigūnų nuostatų 24 straipsnį.

Įpareigoti Komisiją solidariai atlyginti ieškovų dėl to patirtą žalą.

priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovai, kurie visi yra Komisijos pareigūnai arba tarnautojai, paprašė Belgijoje jų įgytas teises į pensiją, remdamiesi 1991 m. Belgijoje priimto įstatymo nuostatomis, pervesti į Bendrijos sistemą. 2003 m. Belgija priėmė naują įstatymą, kuris, ieškovų teigimu, tokio pobūdžio naujiems pervedimams numato palankesnes sąlygas. Tačiau ieškovai, kurių atžvilgiu jau buvo pradėta teisių į pensiją pervedimo procedūra, negalėjo pasinaudoti 2003 m. įstatymo nuostatomis.

Taigi ieškovai pateikė prašymą suteikti Pareigūnų nuostatų 24 straipsnyje numatytą pagalbą. Komisija, neketindama padėti šiems pareigūnams ir laikiniesiems tarnautojams tam, kad jų atžvilgiu būtų įvykdyti minėti pervedimai, 2005 m. birželio 10 d. sprendimu jų prašymą atmetė.

Savo ieškiniais ieškovai ginčija šį sprendimą, kurį laiko atsisakymu suteikti pagalbą pažeidžiant Pareigūnų tarnybos nuostatų 24 straipsnį. Be šio straipsnio, pagrįsdami savo reikalavimus, ieškovai nurodo pareigos rūpintis pareigūnais, nediskriminavimo principo, savavališkų veiksmų draudimo, pareigos motyvuoti, teisėtų lūkesčių, "patere legem quam ipse fecisti" taisyklės pažeidimą ir piktnaudžiavimą įgaliojimais.

____________