Language of document :

Žaloba podaná dne 13. ledna 2006 - Villa a další v. Evropský parlament

(Věc F-4/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Renata Villa (Senningerberg, Lucembursko) a další (zástupci: G. Bouneou, F. Frabetti, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Návrhová žádání žalobkyň

zrušit rozhodnutí č. 102495, 102494 a 102496 ze dne 8. února 2005, kterým orgán oprávněný ke jmenování (OOJ) Evropského parlamentu odmítá vrátit žalobkyním nadměrnou bonifikaci vyplývající z rozdílu mezi nároky nabytými během let pojištění v italském systému a počtem odsloužených let převedených do systému Společenství v důsledku přepočtu převodu jejich nároků na důchod;

uložit žalovanému náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

V roce 1991 žalobkyně, úřednice Evropského parlamentu, převedly do systému Společenství nároky na důchod, které nabyly v Itálii před tím, než nastoupily do služebního poměru u Společenství. Rozdíl mezi skutečným počtem let pojištění v italském systému a počtem odsloužených let vyplývajícím z výpočtu bonifikace v rámci systému Společenství byl určen v souladu s obecnými prováděcími ustanoveními v té době uplatnitelnými Evropským parlamentem, která neomezovala bonifikaci počtem let pojištění v Itálii.

V důsledku vstupu nového služebního řádu v platnost podaly žalobkyně žádosti směřující k tomu, aby byla přepočítána bonifikace, kterou předtím získaly, když se odvolávaly na čl. 26 odst. 5 a 6 přílohy XIII uvedeného služebního řádu. Vzhledem k tomu, že byly žádosti zamítnuty, podaly žalobkyně stížnosti, které byly rovněž OOJ zamítnuty.

Ve svých žalobách žalobkyně uplatňují porušení článku 26 přílohy XIII nového služebního řádu, jakož i čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu v jeho novém i starém znění.

Dále tvrdí, že Evropský parlament rovněž porušil zásady řádné správy, rovného zacházení, zákazu diskriminace, zákazu svévolného postupu, ochrany legitimního očekávání, zákazu obohacování, jakož i povinnost péče.

____________