Language of document :

Sag anlagt den 13. januar 2006 - Villa m.fl. mod Europa-Parlamentet

(Sag F-4/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Renata Villa (Senningerberg, Luxembourg) m.fl. (ved: avocats G. Bouneou og F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelserne nr. 102495, 102494 og 102496 af 8. februar 2005, hvorved Europa-Parlamentets ansættelsesmyndighed afslår at tilbagebetale sagsøgerne den overskydende godtgørelse, som følger af forskellen mellem de rettigheder, der er erhvervet i løbet af de år, sagsøgerne var tilknyttet pensionsordningen i Italien, og det antal pensionsgivende tjenesteår, der er overført til Fællesskabernes ordning, efter en ny beregning af overførslen af sagsøgernes pensionsrettigheder.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgerne, som er tjenestemænd ved Europa-Parlamentet, overførte i 1991 de pensionsrettigheder, som de havde erhvervet i Italien forud for deres indtræden i Fællesskabernes tjeneste, til Fællesskabernes ordning. Forskellen mellem det faktiske antal år, de pågældende var tilknyttet den italienske pensionsordning, og det antal pensionsgivende tjenesteår, som følger af beregningen af godtgørelsen i Fællesskabernes ordning, blev fastsat i henhold til de almindelige gennemførelsesbestemmelser, der på dette tidspunkt blev anvendt af Parlamentet. Disse bestemmelser begrænsede ikke godtgørelsen til det antal år, de pågældende havde været tilknyttet pensionsforsikringen i Italien.

Efter ikrafttrædelsen af den nye vedtægt indgav sagsøgerne ansøgninger om at opnå en ny beregning af den tidligere opnåede godtgørelse, idet de henholdt sig til artikel 26, stk. 5 og stk. 6, i nævnte vedtægts bilag XIII. Ansøgningerne blev afvist og sagsøgerne indgav klager, som ligeledes blev afvist af ansættelsesmyndigheden.

Sagsøgerne har i deres stævninger anført, at der er sket tilsidesættelse af artikel 26 i den nye vedtægts bilag XIII samt af artikel 11, stk. 2, i vedtægtens bilag VIII, såvel i den nye affattelse som i den tidligere affattelse.

Sagsøgerne har dernæst anført, at Parlamentet ligeledes har tilsidesat principperne om god forvaltningsskik, ligebehandling, forbud mod forskelsbehandling, forbud mod usaglig sagsbehandling, beskyttelse af den berettigede forventning og forbud mod ugrundet berigelse, samt omsorgspligten.

____________