Language of document :

2006. január 13-án benyújtott kereset - Villa és társai kontra Bizottság

(F-4/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Renata Villa (Senninberg, Luxemburg) és társai (képviselők: G. Bouneou, F. Frabetti ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2005. február 8-i 102495-ös, 102494-es és 102496-os határozatot, amelyben az Európai Parlament kinevezésre jogosult hatósága megtagadta a felpereseknek a beszámításból eredő többlet megtérítését, amely - nyugdíjjogosultságaik átvitelének újbóli kiszámítását követően - az olasz rendszerben való tagság évei során szerzett jogok és a közösségi rendszerbe átvitt nyugdíjszerző szolgálati évek száma közötti különbségből ered;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperesek - akik az Európai Parlament tisztviselői - Olaszországban a Közösségnél való munkába állásukat megelőzően szerzett nyugdíjjogosultságaikat 1991-ben átvitték a közösségi rendszerbe. Az olasz rendszerben szerzett tényleges tagsági évek számát és a közösségi rendszerben beszámított nyugdíjszerző szolgálati évek számát a Parlament az akkor alkalmazandó általános végrehajtási rendelkezések alapján határozta meg, amely szabályok nem írták elő, hogy a beszámítás legfeljebb az Olaszországban szerzett tagsági évek számának felelhet meg.

Az új személyzeti szabályzat hatálybalépését követően a felperesek kérelmet nyújtottak be, amelyek célja az említett személyzeti szabályzat XIII. melléklete 26. cikkének (5) és (6) bekezdése alapján a korábban szerzett beszámítás újbóli kiszámítása volt. Miután a kérelmeket elutasították, a felperesek panaszt nyújtottak be, amelyet a KJH szintén elutasított.

Keresetükben a felperesek az új személyzeti szabályzat XIII. melléklete 26. cikkének, illetve mind a régi és az új személyzeti szabályzat VIII. melléklete 11. cikke (2) bekezdésének megsértésére hivatkoznak.

A felperesek kifejtik, hogy a Parlament megsértette a gondos ügyintézés, az egyenlő bánásmód, a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, az önkényes eljárás tilalmának, a bizalomvédelem és a jogalap nélküli gazdagodás tilalmának elvét, valamint a gondoskodási kötelezettséget.

____________