Language of document :

2006 m. sausio 13 d. pareikštas ieškinys byloje Villa ir kt. prieš Europos Parlamentą

(Byla F-4/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Renata Villa (Senningerberg, Liuksemburgas) ir kt., atstovaujami advokatų G. Bouneou ir F. Frabetti

Atsakovas: Europos Parlamentas

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti 2005 m. vasario 8 d. sprendimus Nr. 102495, Nr. 102494 ir Nr. 102496, kuriais Europos Parlamento Paskyrimų tarnyba atsisako ieškovams atlyginti papildomą priedą, kuris atsirado dėl skirtumo tarp teisių, įgytų per laikotarpį, kai jie buvo apdrausti pagal Italijos sistemą, ir į Bendrijos sistemą pervesto pensijų draudimo stažo, iš naujo apskaičiavus pervedamas teises į pensiją.

Priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1991 m. ieškovai, Parlamento pareigūnai, į Bendrijos sistemą pervedė Italijoje iki tarnybos Bendrijoje pradžios įgytas teises į pensiją. Skirtumas tarp realaus dalyvavimo Italijos draudimo sistemoje metų skaičius ir pensijų draudimo stažo, susidarančio apskaičiavus priedą pagal Bendrijos sistemą, buvo nustatytas remiantis tuo metu Parlamento taikytomis bendrosiomis įgyvendinimo nuostatomis, kurios neribojo priedo atsižvelgiant į dalyvavimo Italijos draudimo sistemoje metų skaičių.

Įsigaliojus naujiesiems Pareigūnų tarnybos nuostatams, ieškovai pateikė prašymus iš naujo apskaičiuoti anksčiau gautą priedą pagal minėtų nuostatų XIII priedo 26 straipsnio 5 ir 6 dalis. Kadangi prašymai buvo atmesti, ieškovai pateikė skundus, kuriuos Paskyrimų tarnyba taip pat atmetė.

Savo ieškiniuose ieškovai nurodo naujųjų Pareigūnų tarnybos nuostatų XIII priedo 26 straipsnio bei nuostatų VIII priedo, 11 straipsnio 2 dalies - tiek ankstesnės, tiek naujosios redakcijos - pažeidimą.

Galiausiai jie pažymi, kad Parlamentas taip pat pažeidė gero administravimo, vienodo požiūrio, nediskriminavimo, savavališkų veiksmų draudimo, teisėtų lūkesčių apsaugos bei rūpinimosi pareigūnų interesais principus.

____________