Language of document :

2006. január 18-án benyújtott kereset - Patak Dennstedt kontra Bizottság

(F-5/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Dunja Patak Dennstedt (London, Egyesült Királyság) (képviselők: S. Rodrigues, Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóságnak a felperes panaszát elutasító 2005. október 4-i határozatát a felperes által korábban előterjesztett kérelmet elutasító határozattal együtt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a felperes által elszenvedett 35 000 euró összegű kár megtérítésére;

másodlagosan, a Közszolgálati Törvényszék rendelje el a vitás iratnak a 2001. szeptember 18-i vizsgálati jelentésből való eltávolítását;

a Közszolgálati Törvényszék mindenképpen kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság rokkantnyugdíjas tisztviselője, az Elsőfokú Bíróság előtt keresetet indított az alperes egyes határozatainak megsemmisítése iránt. Ezen eljárás során néhány őt érintő, a Bizottság belső eljárásaival kapcsolatos iratot ismert meg, és kérelmet nyújtott be, amely egyrészt azoknak az iratoknak az aktából való eltávolítására irányult, amelyekben egy tisztviselő a felperes foglalkozási betegségére vonatkozó személyes következtetéseket vont le, másrészt pedig annak ellenőrzését célozta, hogy egyes tisztviselőknek egy fegyelmi eljárás során tanúsított magatartása megfelelt-e a személyzeti szabályzat előírásainak.

Minthogy a kérelmet elutasították, a felperes panaszt nyújtott be, amelyet a kinevezésre jogosult hatóság szintén elutasított.

Keresetében a felperes először is arra hivatkozik, hogy a panaszát elutasító határozat megsérti az alperest a tisztviselőkkel szemben terhelő kötelezettségeket. Álláspontja szerint ugyanis az említett határozat több általános jogelvet - mint amilyenek a gondos ügyintézés elve és a gondoskodási kötelezettség - megsért.

A felperes hozzáteszi, hogy a Bizottság azon tisztviselői, akik a foglalkozási betegségével kapcsolatos téves adatokat terjesztették, sőt egy vizsgálati jelentésbe is belefoglalták, súlyos hibát követtek el. Ez a hiba a felperes álláspontja szerint alkalmas az alperes felelősségének megállapítására; az alperesnek ezért meg kell térítenie a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kárt.

____________