Language of document :

2006 m. sausio 18 d. pareikštas ieškinys byloje Patak Dennstedt prieš Komisiją

(Byla F-5/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Dunja Patak Dennstedt (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti 2005 m. spalio 4 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą, kuriuo atmetamas ieškovės skundas, priimtas kartu su sprendimu atmesti ieškovės anksčiau pateiktą prašymą.

Priteisti iš Komisijos atlyginti ieškovės patirtą 35 000 EUR dydžio žalą.

Nepatenkinus šio reikalavimo, nuspręsti iš 2001 m. rugsėjo 18 d. tyrimo ataskaitos išimti ginčijamus dokumentus.

Bet kuriuo atveju, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovė, invalidumo pensiją gaunanti Komisijos pareigūnė, pareiškė ieškinį Pirmosios instancijos teisme siekdama, kad būtų panaikinti kai kurie atsakovės priimti sprendimai. Vykstant šiai procedūrai ji sužinojo apie tam tikrus, su ja ir su vidinėmis Komisijos procedūromis susijusius dokumentus ir pateikė prašymą, kuriuo siekė, pirma, kad iš bylos medžiagos būtų išimti dokumentai, kuriuose pareigūnas, manytina, padaro asmenines išvadas dėl ieškovės profesinės ligos, ir, antra, patikrinti, ar kai kurių pareigūnų elgesys drausminės procedūros metu buvo suderinamas su statutinėmis pareigomis.

Kadangi prašymas buvo atmestas, ieškovė pateikė skundą, kurį Paskyrimų tarnyba taip pat atmetė.

Ieškinyje ieškovė pirmiausiai teigia, kad sprendimas, kuriuo atmetamas jos skundas, pažeidžia atsakovės įsipareigojimus pareigūnų atžvilgiu. Iš tikrųjų, minėtas sprendimas pažeidžia keletą tokių bendrųjų teisės principų, kaip antai gero administravimo principą ir rūpinimosi pareigūnų interesais pareigą.

Ieškovė priduria, kad Komisijos pareigūnai, kurie išplatino ir netgi įtraukė į tyrimo ataskaitą klaidingus duomenis apie jos profesinę ligą, padarė didelę klaidą. Ši klaida sukelia atsakovės atsakomybę, kuri dėl to turi atlyginti ieškovės patirtą turtinę ir moralinę žalą.

____________