Language of document :

Tožba, vložena 18. januarja 2006 - Patak Dennstedt proti Komisiji

(Zadeva F-5/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Dunja Patak Dennstedt (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: S. Rodrigues, Y. Minatchy, avocats)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

za nično naj se razglasi odločba organa, pristojnega za imenovanja (OPI), z dne 4. oktobra 2005, s katero je bil zavrnjen ugovor tožeče stranke in ki je bila sprejeta skupaj z odločbo o zavrnitvi predhodnega predloga tožeče stranke;

Komisiji naj se naloži povračilo škode, ki je tožeči stranki nastala v višini 35.000 evrov;

podredno naj se izpodbijani dokument odstrani iz poročila o preiskavi z dne 18. septembra 2001;

v vsakem primeru naj se toženi stranki naloži plačilo stroškov postopka.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, invalidsko upokojena uradnica Komisije, je pri Sodišču prve stopnje vložila tožbo za razglasitev ničnosti nekaterih odločb tožene stranke. Med tem postopkom se je seznanila z nekaterimi dokumenti o notranjih postopkih Komisije, ki so nanašali nanjo, in je vložila predlog, da se, po eni strani, iz spisa odstrani dokumente, iz katerih se zdi, da je neki uradnik podajal osebna mnenja glede poklicne bolezni tožeče stranke, in, po drugi strani, preveri, ali je bilo ravnanje nekaterih uradnikov v disciplinskem postopku v skladu z obveznostmi iz Kadrovskih predpisov.

Predlog je bil zavrnjen in tožeča stranka je vložila ugovor, ki ga je OPI prav tako zavrnil.

V svoji tožbi tožeča stranka najprej zatrjuje, da odločba o zavrnitvi njenega ugovora krši obveznosti, ki jih ima tožena stranka do svojih uradnikov. Omenjena odločba naj bi namreč kršila več splošnih pravnih načel, kot na primer načelo dobre uprave in dolžne skrbnosti.

Tožeča stranka dalje dodaja, da so uradniki Komisije, ki so razširjali in celo v poročilo o preiskavi vključili nepravilne podatke glede njene poklicne bolezni, storili hujšo kršitev. Ta kršitev naj bi vzpostavila odgovornost tožene stranke, ki bi morala posledično povrniti premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki naj bi nastala tožeči stranki.

____________