Language of document :

2006 m. vasario 3 d. pareikštas ieškinys byloje Tolios ir kt. prieš Audito Rūmus

(Byla F-8/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Iraklis Tolios (Paryžius, Prancūzija), François Muller (Strasbūras, Prancūzija) ir Odette Perron (La Rochelle, Prancūzija), atstovaujami advokatų G. Vandersanden ir L. Levi

Atsakovas: Europos Audito Rūmai

Ieškovų reikalavimai

Pripažinti ieškinį priimtinu ir pagrįstu, įskaitant jame esantį prieštaravimą dėl neteisėtumo;

tuo remiantis, panaikinti 2005 m. kovo mėn. pranešimus apie ieškovų pensiją, siekiant taikyti jų gyvenamosios vietos valstybių sostinių lygio korekcinį koeficientą arba bent jau korekcinį koeficientą, galintį tinkamai atspindėti pragyvenimo lygio išlaidų skirtumus tam tikrose vietose, darant prielaidą, kad jose ieškovai turi išlaidų ir todėl atitinkant ekvivalentiškumo principą;

priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šioje byloje visi ieškovai yra pareigūnai, išėję į pensiją prieš 2004 m. gegužės 1 dieną. Jie ginčija pereinamųjų sąlygų įgyvendinimą, siekdami 2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamente (EB, Euratomas) Nr. 723/2004, iš dalies keičiančiame Europos Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygas1, išdėstytų korekcinių koeficientų panaikinimo, tiek, kiek minėtos sąlygos yra pagrįstos nauju pensijos korekcinių koeficientų skaičiavimu, kuri skaičiuojama atsižvelgiant nebe į sostinės, bet į valstybės narės, kurioje pensijos savininkas turi įrodymais patvirtintą nuolatinę gyvenamąją vietą, pragyvenimo lygio išlaidas.

Grįsdami savo reikalavimus, ieškovai pirmiausia tvirtina, kad minėtas reglamentas pagrįstas klaidingais motyvais, kadangi nei didesnė Bendrijos integracija, nei judėjimo bei apsigyvenimo laisvė, nei sunkumas patikrinti realią pensijos gavėjų gyvenamąją vietą negali būti ginčijamų pereinamųjų sąlygų pagrindu.

Ieškovai toliau tvirtina, kad byloje pažeidžiami vienodo požiūrio, teisinio saugumo, įgytų teisių galiojimo atgal ir teisėto pasitikėjimo apsaugos principai.

____________

1 - JOUE L 124, 2004 4 27, p. 1.