Language of document :

Žaloba podaná dne 30. ledna 2006 - Canteiro Lopes v. Komise

(Věc F-9/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Rui Canteiro Lopes (Lisabon, Portugalsko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokati)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 13. října 2005 o nedoplnění jména žalobce do seznamu úředníků, o kterých bylo rozhodnuto, že mají největší zásluhy, a o jeho nepovýšení do platové třídy A4 za hodnotící období pro povýšení 2000;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Dne 21. prosince 2000 podal žalobce stížnost proti rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy A4 za hodnotící období pro povýšení 2000. Dne 2. července 2001 mu žalovaná vyhověla a informovala žalobce o krocích, které byly přijaty za účelem dokončení jeho hodnocení, které přesto nebylo provedeno. Žalobce v důsledku toho předložil žádost směřující k získání informací o realizaci uvedeného rozhodnutí ze dne 2. července 2001. Žalovaná, poté, co uznala, že hodnotící zprávy za roky 1995-1997 a 1997-1999 nebyly dosud dokončeny, navrhla žalobci stanovit jeho hodnocení za období 1997-1999 na stejné úrovni, jakou získal za období 1999-2001.

Přestože žalobce tento návrh odmítl, žalovaná uzavřela svoji hodnotící zprávu za období 1997-1999 a rozhodla o nedoplnění jména žalobce do seznamu úředníků, o kterých bylo rozhodnuto, že mají největší zásluhy, a o jeho nepovýšení do třídy A4 za hodnotící období pro povýšení 2000.

Na podporu své žaloby žalobce nejprve uplatňuje, že toto rozhodnutí je stiženo vadami, jelikož bylo přijato, aniž by existovaly dokončené hodnotící zprávy za sporná období. Žalovaná se totiž dopustila nesprávného úředního postupu, jelikož nenechala včas vypracovat hodnotící zprávy žalobce pro období od 1. července 1995 do 30. června 1999.

Žalobce rovněž tvrdí, že žalovaná nesprávně provedla srovnávací přezkum zásluh žalobce, jelikož použila podpůrná kritéria, jako je věk a délka služby, které mohou být použity pouze v případě rovnosti zásluh úředníků určených k povýšení, přičemž tato podmínka nebyla v projednávaném případě splněna. Napadené rozhodnutí tak porušilo článek 45 služebního řádu a zásadu rovnosti zacházení.

____________