Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (plénum) ze dne 26. dubna 2006 - Falcione v. Komise

(Věc F-16/05)1

(Úředníci - Jmenování - Zařazení do vyšší platové třídy při služebním postupu - Článek 5 a čl. 31 odst. 2 služebního řádu - Náklady - Článek 7 odst. 5 přílohy I statutu Soudního dvora a článek 88 jednacího řádu Soudu prvního stupně)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nicola Falcione (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise Evropských společenství ze dne 24. března 2004 o konečném pracovním zařazení žalobce při přijímání do platové třídy A5/4

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese své vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 143, 11.6.2005 (věc původně zapsaná u Sodu prvního stupně Evropských společenství pod číslem 132/05, na Soud pro veřejnou službu Evropské unie převedena usnesením ze dne 15. prosince 2005).