Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2006. április 26-i ítélete - Nicola Falcione kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-16/05. sz. ügy)1

(Tisztviselők - Kinevezés - Magasabb besorolási fokozatba sorolás - A személyzeti szabályzat 5. cikke és 31. cikkének (2) bekezdése - Költség - A Bíróság alapokmánya I. melléklete 7. cikkének (5) bekezdése és az Elsőfokú Bíróság eljárási szabályzatának 88. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nicola Falcione (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az Európai Közösségek Bizottsága 2004. március 24-i, a felperes felvétel utáni besorolását véglegesen az A5 besorolási fokozat 4. fizetési fokozatában megállapító határozatának megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 143., 2005.6.11. (az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt T-132/05. számon indult, és a 2005. december 15-i végzéssel az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez áttett ügy).