Language of document :

Personaldomstolens beslut (plenum) av den 26 april 2006 - Falcione mot Europeiska gemenskapens kommission

(mål F-16/05)1

(Tjänstemän - Tillsättning - Placering i högre lönegrad - Artiklarna 5 och 31.2 i tjänsteföreskrifterna - Rättegångskostnader - Artikel 7.5 i bilagan till domstolens stadga och artikel 88 i förstainstansrättens rättegångsregler)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nicola Falcione (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och K. Herrmann)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 24 mars 2004 att slutligt placera sökanden i lönegrad A 5, löneklass 4 efter att han rekryterats

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - EUT C 143, 11.6.2005 (målet registrerades inledningsvis hos Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt som mål T-132/05 och överfördes till personaldomstolen genom beslut av den 15 december 2005).