Language of document :

Kanne 30.3.2006 - Grünheid v. komissio

(Asia F-35/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

sellainen 20.7.2004 tehty päätös, jota ei annettu kantajalle tiedoksi mutta jonka olemassaolosta hän sai tietää sattumalta 23.6.2005, kun toinen hänen tekemänsä ja viitteellä R/162/05 numeroitu valitus hylättiin, ja jonka sisältöön hän pääsi pyynnöstään tutustumaan 29.6.2005, on kumottava sikäli kuin hänet määritetään siinä lopullisesti palkkaluokkaan A7 ja palkkatasolle 3, ja on kumottava kaikki tästä johtuvat ja/tai tähän liittyvät toimet

sellainen nimittävän viranomaisen 16.12.2005 tekemä ja 10.1.2006 tiedoksi antama päätös on kumottava, jolla hylättiin kantajan valitus, joka oli rekisteröity 22.9.2005 viitteellä R/732/05

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa niitä perusteita vastaaviin perusteisiin, joihin hän on jo vedonnut toisessa vireille panemassaan asiassa F-101/051.

____________

1 - EUVL C 10, 14.1.2004, s. 26 (asia oli pantu vireille Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja rekisteröity numerolla T-388/05)