Language of document :

2006. március 30-án benyújtott kereset - Sabine Grünheid kontra az Európai Közösségek Bizottsága

(F-35/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Sabine Grünheid (Overijse, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2004. július 20-i, a felperessel nem közölt, őt véglegesen az A7 besorolási fokozat 3. fizetési fokozatába besoroló határozatot, melynek létezéséről a felperes 2005. június 23-án véletlenül, más ügyben benyújtott R/162/05. sz. panaszának elutasításakor, tartalmáról 2005. június 29-én saját kérelmére szerzett tudomást, valamint az ezt követő és/vagy ezzel kapcsolatos minden határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2005. december 16-i, 2006. január 10-én közölt határozatát a felperes 2005. szeptember 22-én R/732/05. számon iktatott panaszának elutasításáról;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Közösségek Bizottságát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alapjául a felperes az általa az F-101/05. sz. ügyben1 felhozottakkal egyező jogalapokra hivatkozik.

____________

1 - HL C 10., 2004.1.14. (az ügy az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága előtt T-388/05. számon volt folyamatban)