Language of document :

Beroep ingesteld op 30 maart 2006 - Grünheid tegen Commissie

(Zaak F-35/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekster: Sabine Grünheid (Overijse, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verweerster: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies van verzoekster

nietig te verklaren het besluit van 20 juli 2004, dat verzoekster niet ter kennis is gebracht, maar waarvan zij op 23 juni 2005 bij toeval heeft vernomen naar aanleiding van de afwijzing van een andere door haar ingediende klacht met nummer R/162/05 waarvan zij op 29 juni op haar verzoek in kennis is gesteld, voorzover zij daarbij definitief wordt ingedeeld in rang A7, salaristrap 3, en nietig te verklaren elke daaropvolgende en/of daarmee verband houdende handeling;

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 16 december 2005, dat op 10 januari 2006 ter kennis is gebracht, houdende afwijzing van verzoeksters klacht die op 22 september 2005 onder nummer R/732/05 is ingeschreven;

de Commissie van de Europese Gemeenschappen te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster soortgelijke middelen aan als die welke zij reeds heeft aangevoerd in het kader van de eveneens door haar aanhangig gemaakte zaak F-101/05.1

____________

1 - PB C 10 van 14.1.2004, blz. 26 (deze zaak is bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen aanhangig gemaakt onder nummer T-388/05).