Language of document :

Talan väckt den 30 mars 2006 - Grünheid mot kommissionen

(mål F-35/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Sabine Grünheid (Overijse, Belgien) (ombud: E. Boigelot, avocat)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet av den 20 juli 2004 - vilket inte delgetts sökanden, men som hon av en händelse fick kännedom om den 23 juni 2005 i samband med att ett annat av hennes klagomål, med ärendenummer R/162/05 avslogs, och vars innehåll hon på begäran tog del av den 29 juni 2005 - i den del hon däri slutgiltigt placeras i lönegrad A7, löneklass 3, samt ogiltigförklara alla handlingar som följer på detta beslut eller har samband därmed,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 16 december 2005, vilket delgavs den 10 januari 2006, och varigenom sökandens klagomål avslogs, registrerat den 22 september 2005 med referensnummer R/732/05, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden åberopar, till stöd för sin talan, grunder som liknar dem hon redan har åberopat i mål F-101/051, i vilket talan likaså anhängiggjorts av henne.

____________

1 - EUT C 10, 14.1.2004, s. 26 (talan anhängiggjordes vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt, och registrerades med nummer T-388/05)