Language of document :

Žaloba podaná dne 14. dubna 2006 - Irène Bianchi v. Evropská nadace odborného vzdělávání

(Věc F-38/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Irène Bianchi (Turín, Itálie) (zástupce: M.-A. Lucas, advokát)

Žalovaná: Evropská nadace odborného vzdělávání

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí ředitelky nadace neprodloužit pracovní poměr žalobkyně jako dočasné zaměstnankyně, které jí bylo oznámeno sdělením ze dne 24. října 2005;

uložit nadaci, aby kromě zákonných úroků nahradila majetkovou a nemajetkovou újmu způsobenou žalobkyni;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyně, zaměstnaná nadací v roce 2000 v rámci smlouvy dočasné zaměstnankyně uzavřené původně na dobu tří let a následně prodloužené do 15. dubna 2006, zpochybňuje rozhodnutí o neprodloužení jejího pracovního poměru po tomto datu.

Na podporu své žaloby na neplatnost žalobkyně uplatňuje čtyři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení obecné zásady práva obhajoby a článku 26 služebního řádu, jelikož negativní hodnocení, která vedoucí finančního oddělení zaslal ředitelce nadace, nebyla žalobkyni předána ani nebyla založena do jejího osobního spisu.

Druhý žalobní důvod vychází z porušení povinnosti odůvodnění vyplývající z rozhodnutí ředitele nadace ze dne 26. února 1997 o prodloužení smluv a z čl. 25 druhého pododstavce služebního řádu, jelikož žalobkyně nebyla dostatečně informována o důvodech napadeného rozhodnutí.

Třetí žalobní důvod vychází z několika porušení postupů stanovených výše uvedeným rozhodnutím ze dne 26. února 1997.

Čtvrtý žalobní důvod vychází ze zjevně nesprávných posouzení ředitelky nadace, která provedla, pokud jde o nezbytnost posudku žalobkyně zejména v souvislosti s pracovními místy administrativních asistentů vyplývajícími z reformy, způsob, kterým žalobkyně plnila své funkce, jakož i o zájem služby.

Na podporu své žaloby na náhradu škody žalobkyně uplatňuje, že protiprávnosti napadeného rozhodnutí představují tolik pochybení, která jí způsobila vážnou nemajetkovou a majetkovou újmu, a ještě hrozí, že jí vážná nemajetková a majetková újma vznikne.

____________