Language of document :

2006. április 14-én benyújtott kereset - Irène Bianchi kontra Európai Képzési Alapítvány

(F-38/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Irène Bianchi (Torino, Olaszország) (képviselő: M.-A. Lucas, ügyvéd)

Alperes: Európai Képzési Alapítvány

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Képzési Alapítvány igazgatónőjének a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződése meg nem újításáról szóló, a felperessel 2005. október 24-én közölt határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alapítványt a törvényes kamatokon felül a felperes által elszenvedett vagyoni és nem vagyoni kár megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, akit az Európai Képzési Alapítványhoz 2000-ben vettek fel ideiglenes alkalmazotti szerződéssel, amelyet eredetileg három évre kötöttek, majd 2006. április 15-ig meghosszabbítottak, vitatja azt a határozatot, miszerint alkalmazását ez utóbbi időponton túl nem hosszabbítják meg.

Megsemmisítés iránti keresetének alátámasztására a felperes négy jogalapot hoz fel, amelyek közül az elsőt a védelemhez való jog alapvető elvének és a személyzeti szabályzat 26. cikkének azáltal történt megsértésére alapít, hogy azokat a hátrányos értékeléseket, amelyeket a költségvetési főosztály vezetője az alapítvány igazgatónőjéhez intézett, nem közölték a felperessel és nem csatolták személyzeti aktájához sem.

Második jogalapját a felperes az indokolási kötelezettség megsértésére alapítja; álláspontja szerint nem tájékoztatták kellőképpen a megtámadott határozat indokairól, és ez megsérti az alapítvány igazgatójának a szerződések megújításáról szóló 1997. február 26-i határozatát, valamint a személyzeti szabályzat 25. cikke (2) bekezdését.

Harmadik jogalapját a felperes az előbb hivatkozott 1997. február 26-i határozattal bevezetett eljárási rend szabályainak többszöri megsértésére alapítja.

Negyedik jogalapját a felperes azokra a nyilvánvaló értékelési hibákra alapítja, amelyeket az alapítvány igazgatónője a felperesnek különösen a reformból eredő adminisztratív asszisztensi álláshelyekre vonatkozó szakértelme szükségességével, a felperesnek a hivatala ellátása módjával, valamint a szolgálati érdekkel kapcsolatban álláspontja szerint elkövetett.

Kártérítési keresetének alátámasztására a felperes előadja, hogy a megtámadott határozat jogellenes részei olyan kötelességszegéseket valósítottak meg, amelyek neki súlyos nem vagyoni és vagyoni kárt okoztak, és félő, hogy még okozhatnak.

____________