Language of document :

Kanne 8.4.2006 - Marcuccio v. komissio

(Asia F-40/06)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (edustaja: asianajaja V. Messa)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

On kumottava implisiittinen päätös, jolla hylättiin kantajan 1.3.2005 tekemä vaatimus siitä, että nimittävän viranomaisen oli toimitettava hänelle oikeaksi todistettu jäljennös rahtikirjeestä, joka koski hänen henkilökohtaisten tavaroidensa väitettyä lähettämistä Angolasta Italiaan.

Vastaaja on velvoitettava suorittamaan kantajalle korvauksena riidanalaisen päätöksen tekemisestä aiheutuneesta vahingosta 10 000 euroa tai virkamiestuomioistuimen kohtuulliseksi katsoma summa.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja on entinen komission virkamies, joka jäi eläkkeelle 30.5.2005. Hän pyysi komissiolta henkilökohtaisten tavaroidensa ja hänen Angolassa sijaitsevaan asuntoonsa osoitettujen tavaroidensa lähettämistä koskevaa rahtikirjaa. Hänet oli nimitetty komission Angolassa olevaan edustustoon taloudelliseksi neuvonantajaksi.

Vastaaja järjesti toukokuussa 2003 kantajan virka-asunnon muuttoa. Kantaja väittää, että vain osa hänen henkilökohtaisista tavaroistaan noudettiin. Vastaaja ilmoitti 16.5.2005 tiedonannolla kantajalle, että hänen henkilökohtaiset tavaransa ja autonsa oli lähetetty Italiaan, ja kehotti kantajaa ottamaan yhteyttä huolitsijaan luovutuksesta sopimista varten.

Kantaja pyysi 1.3.2005 päivätyllä kirjeellään muun muassa yksityiskohtaista luetteloa siitä, mitä hänelle oli toimitettu, sekä jäljennöstä rahtikirjasta. Tähän pyyntöön ei vastattu, kuten ei myöskään kantajan 2.9.2005 tekemään valitukseen.

Kantaja väittää kanteessaan, että implisiittinen päätös, jolla hänen vaatimuksensa hylättiin, on laiton, koska se on täysin perustelematon ja lainvastainen, koska huolenpitovelvollisuutta ja avoimuuden ja hyvän hallinnon periaatteita on loukattu, minkä lisäksi neminem laedere -periaatetta (toiselle ei saa aiheuttaa vahinkoa) on loukattu.

____________