Language of document :

2006. április 8-án benyújtott kereset - Marcuccio kontra Bizottság

(F-40/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: Luigi Marcuccio (Tricase, Olaszország) (képviselő: V. Messa ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a személyes holmija Angolából Olaszországba történt feltételezett küldéséről kiállított szállítólevél hitelesített másolatának a felperes részére való megküldése iránt 2005. március 1-jei keltezéssel a kinevezésre jogosult hatósághoz a felperes által benyújtott kérelmet hallgatólagosan elutasító határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest, hogy a megtámadott aktus meghozatalából származó kár megtérítése címén fizessen a felperesnek 10 000 eurót, vagy pedig ennél magasabb vagy alacsonyabb olyan összeget, amelyet az említett címen a Bíróság jogosnak ítél;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperes, aki a Bizottság volt beiktatott tisztviselője, és akit 2005. május 30-i hatállyal nyugdíjaztak, az angolai lakhelyén található személyes holmijának és a személyi használatra kapott eszközöknek a szállítólevelét kérte a Bizottságtól; a felperest Angolába a Bizottság küldöttségéhez gazdasági tanácsadóként rendelték ki.

2003 májusában az alperes elrendelte a felperes szolgálati lakásának hatósági kiürítését; a felperes azt állítja, hogy személyes holmijának csak részbeni elvitele történt meg. 2005. május 16-i jegyzékével az alperes arról tájékoztatta a felperest, hogy személyes holmiját és személygépkocsiját Olaszországba küldték, és felhívta a felperest, hogy az átadás megbeszélése érdekében vegye fel a kapcsolatot a szállítmányozóval.

2005. március 1-jei levelében a felperes egyebek mellett az átadandó vagyontárgyak részletes listáját, valamint a szállítólevél másolatát kérte. Kérése válasz nélkül maradt, ahogyan a felperes 2005. szeptember 2-án benyújtott panasza is.

Keresetlevelében a felperes előadja, hogy a panaszát hallgatólagosan elutasító határozat az indokolás teljes hiánya, jogszabálysértés, továbbá a gondoskodási kötelezettségnek, az átláthatóság biztosítása kötelezettségének és a gondos ügyintézés kötelezettségének, valamint a "neminem laedere" elvnek a megsértése miatt jogellenes.

____________