Language of document :

Tožba, vložena 8. aprila 2006 - Marcuccio proti Komisiji

(Zadeva F-40/06)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: Luigi Marcuccio (Tricase, Italija) (Zastopnik: V. Messa, avvocato)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe z molkom organa, s katero je bila zavrnjena zahteva z dne 1. marca 2005, ki jo je tožeča stranka vložila pri Organu, pristojnem za imenovanja (OPI), z namenom prejema kopije izvirnika tovornega lista za zatrjevano pošiljko osebnih stvari iz Angole v Italijo;

naložitev toženi stranki, da iz naslova povrnitve škode zaradi sprejetja izpodbijanega akta plača tožeči stranki znesek 10.000 evrov ali višji ali nižji znesek, ki ga bo iz tega naslova kot ustreznega prisodilo Sodišče prve stopnje;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka, bivši stalni uslužbenec Komisije, ki se je upokojil 30. maja 2005, je od omenjene institucije zahteval tovorni list za svoje osebne stvari in druge stvari, ki jih je imel v svojem bivališču v Angoli, državi, v katero je bil napoten kot gospodarski svetovalec pri delegaciji Komisije.

Maja 2003 je tožena stranka s selitvenim organom urejala izpraznitev službenega stanovanja tožeče stranke, ki navaja, da so bile njegove osebne stvari odpeljane samo deloma. Z obvestilom z dne 16. maja 2005 je tožena stranka tožečo stranko obvestila, da so bile njene osebne stvari in njen avtomobil poslane v Italijo in jo pozvala, naj stopi v stik s špediterjem, da mu izroči dostavljeno blago.

Z dopisom z dne 1. marca 2005 je tožeča stranka med drugim zahtevala podroben seznam, blaga, ki naj bi ji bilo izročeno in kopijo tovornega lista. Na to zahtevo ni dobila odgovora, kot tudi na pritožbo, ki jo je tožeča stranka vložila 2. septembra 2005.

Tožeča stranka v tožbi navaja, da je odločba z molkom organa, s katero je bila zavrnjena pritožba, nezakonita zaradi absolutne neobrazloženosti, kršitve zakona, kršitve dolžnosti skrbnega ravnanja, dolžnosti preglednosti, dolžnosti dobre uprave, kot tudi kršitve načela neminem laedere.

____________