Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. června 2006 - Grünheid v. Komise

(Věc F-101/05)1

("Úředníci - Lhůta pro podání stížnosti - Výplatní páska - Přípustnost - Jmenování - Přeřazení do vyšší platové třídy - Články 25, 26 a 31 odst. 2 služebního řádu")

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Sabine Grünheid (Overijse, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: Ch. Berardis-Kayser a K. Herrmann, zmocněnci, ve spolupráci s B. Wägenbaurem, advokátem)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí ze dne 6. října 2004, kterým Komise Evropských společenství jmenovala žalobkyni úřednicí na jejím pracovním místě, v rozsahu, v němž toto rozhodnutí uvádí zařazení do platové třídy A*8, jakož i rozhodnutí ze dne 6. července 2005 o zamítnutí stížnosti žalobkyně.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006 (věc původně zapsaná do rejstříku Soudu prvního stupně Evropských Společenství pod číslem T-388/05 a postoupena Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).