Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. juuni 2006. aasta otsus - Sabine Grünheid versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-101/05)1

(Ametnikud - Kaebuse esitamise tähtaeg - Palgatõend - Vastuvõetavus - Ametisse nimetamine - Kõrgemale palgaastmele määramine - Personalieeskirjade artiklid 25, 26 ja artikli 31 lõige 2)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (esindaja: advokaat E. Boigelot)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: Ch. Berardis-Kayser ja K. Herrmann, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada 6. oktoobri 2004. aasta otsus, millega Euroopa Ühenduste Komisjon nimetas hageja alaliselt tema ametikohale, osas, milles tema palgaastmeks määrati A*8, ja nõue tühistada 6. juuli 2005. aasta otsus, millega hageja kaebus jäeti rahuldamata.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT 2005 C 10, 14.1.2006 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-388/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule)