Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 28.6.2006 - Grünheid v. komissio

(Asia F-101/05)1

(Henkilöstö - Valitusaika - Palkkakuitti − Tutkittavaksi ottaminen - Nimitys - Ylempään palkkaluokkaan luokittelu - Henkilöstösääntöjen 25 ja 26 artikla sekä 31 artiklan 2 kohta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Sabine Grünheid (Overijse, Belgia) (edustaja: asianajaja E. Boigelot)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: Ch. Berardis-Kayser ja K. Herrmann, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Euroopan yhteisöjen komission 6.10.2004 tekemän päätöksen, jolla tämä vakinaisti kantajan, kumoaminen sikäli kuin tässä päätöksessä kantajan palkkaluokaksi vahvistetaan A*8, sekä 6.7.2005 tehdyn päätöksen, jolla hylättiin kantajan tekemä valitus, kumoaminen.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL 2005 C 10, 14.1.2006 (alun perin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-388/05 rekisteröity asia, joka siirrettiin 15.12.2005 annetulla määräyksellä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).