Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2006. június 28-i ítélete -Grünheid kontra Bizottság

(F-101/05. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Panasz benyújtásának határideje - Fizetési értesítő - Elfogadhatóság - Kinevezés - Magasabb besorolási fokozatba sorolás - A személyzeti szabályzat 25. és 26. cikke, valamint 31. cikkének (2) bekezdése")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Sabine Grünheid (Overijse, Belgium) (képviselő: E. Boigelot ügyvéd)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: Ch. Berardis-Kayser és K. Hermann meghatalmazottak, segítőjük B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

A felperes véglegesítéséről szóló 2004. október 6-i, az Európai Közösségek Bizottsága által hozott határozat megsemmisítése annyiban, amennyiben az a felperest A*8 besorolási fokozatba sorolja be, valamint a felperes panaszát elutasító 2005. július 6-i határozat megsemmisítése.

Rendelkező rész

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL 2005 C 10., 2006.1.14. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál iktatták T-388/05. számon, majd 2005. december 12-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)