Language of document :

2006 m. birželio 28 d. Tarnautojų teismo (antroji kolegija) sprendimas Grünheid prieš Komisiją

(Byla F-101/05)1

(Pareigūnai - Terminas paduoti skundą - Pranešimas apie atlyginimą − Priimtinumas - Paskyrimas - Aukštesnio lygio tarnyboje suteikimas - Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnis, 26 straipsnis ir 31 straipsnio 2 dalis)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Sabine Grünheid (Overijse, Belgija), atstovaujama advokato E. Boigelot

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama Ch. Berardis-Kayser ir K. Herrmann, padedamų advokato B. Wägenbaur

Bylos dalykas

2004 m. spalio 6 d. sprendimo, kuriuo Europos Bendrijų Komisija paskyrė ieškovę į nuolatinę tarnybą, panaikinimas ta dalimi, kuri mini A*8 lygio priskyrimą ieškovei bei 2005 m. liepos 6 d. sprendimo atmesti ieškovės skundą panaikinimas

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo pačios išlaidas.

____________

1 - OL 2005 C 10, 2006 1 14 (iš pradžių Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teisme byla užregistruota numeriu T-388/05, ir 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi perduota Europos Tarnautojų teismui).