Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 29. juuni. 2006. aasta määrus - Olivier Chassagne versus Euroopa Ühenduste Komisjon

(Kohtuasi F-11/05)1

(Ametnikud - Töötasu - Iga-aastased sõidukulud - Sätted, mida kohaldati Prantsusmaa ülemeredepartemangust pärit olevate ametnike suhtes enne 1. maid 2004 − Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Olivier Chassagne (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: G. Berscheid ja H. Tserepa-Lacombe)

Kohtuasja ese

Esiteks nõue tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega hagejale keelduti nende soodustuste andmisest, mis on ette nähtud Euroopa Ühenduste ametnike personalieeskirjade VII lisa artikli 8 lõigetes 1-3 enne 1. maid 2004 kehtinud redaktsioonis, mis reguleerivad iga-aastaste sõidukulude hüvitamist, ja teiseks nõue hüvitada kahju, mida hageja oli enda arvates selle keeldumise tõttu kandnud.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata ilmselge vastuvõetamatuse tõttu.

Pooled kannavad oma kohtukulud ise.

____________

1 - ELT C 115, 14.5.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-123/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).