Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (kolmas jaosto) 29.6.2006 - Chassagne v. komissio

(Asia F-11/05)1

(Henkilöstö - Palkkaus - Vuosittaiset matkakulut - Ennen 1.5.2004 sovellettavien säännösten soveltaminen Ranskan merentakaisesta departementista kotoisin oleviin virkamiehiin - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli:ranska

Asianosaiset

Kantaja: Olivier Chassagne (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues ja Y. Minatchy)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja H. Tserepa-Lacombe)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä Euroopan yhteisöjen komission tekemän sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajalta evättiin Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 8 artiklan 1-3 kohdan, joka liittyy vuosittaisten matkakulujen korvaamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin, sellaisina kuin niitä sovellettiin ennen 1.5.2004, perusteella saatava etu ja toisaalta kantajalle tämän epäämisen johdosta aiheutuneen vahingon korvaaminen.

Määräysosa

Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 115, 14.5.2005 (asia on alunperin merkitty numerolla T-123/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).