Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2006. június 29-i végzése -Chassagne kontra Bizottság

(F-11/05. sz. ügy)1

("Tisztviselők - Díjazás - Éves utazási költségek - A francia tengerentúli területről származó tisztviselőkre 2004. május 1-je előtt hatályos rendelkezések - Nyilvánvaló elfogadhatatlanság")

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Olivier Chassagne (Brüsszel, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és Y. Minatchy ügyvédek)

Alperes: Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és H. Tserepa-Lacombe meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt, az Európai Közösségek Bizottsága által hozott, az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata 2004. május 1-je előtt hatályos változatának az éves utazási költségek megtérítésének részletszabályaira vonatkozó VII. melléklete 8. cikkének (1)-(3) bekezdésében előírt kedvezménynek a felperestől való megtagadását kimondó határozat megsemmisítése, másrészt a felperes által e megtagadás okán állítólag elszenvedett kár megtérítése iránti kérelem.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant, elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 115., 2005.5.14. (az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságánál a T-123/05. számon vették nyilvántartásba, majd 2005. december 12-i végzéssel áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez)