Language of document :

2006 m. birželio 29 d. Tarnautojų teismo (trečioji kolegija) pirmininko nutartis byloje Chassagne prieš Komisiją

(Byla F-11/05)1

(Pareigūnai - Darbo užmokestis - Kasmetinės kelionės išlaidos - Iki 2004 m. gegužės 1 d. iš Prancūzijos užjūrio departamento kilusiems pareigūnams taikytos nuostatos - Akivaizdus nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Olivier Chassagne (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų S. Rodrigues ir Y. Minatchy

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija, atstovaujama G. Berscheid ir H. Tserepa-Lacombe

Dalykas

Europos Bendrijų Komisijos sprendimo, kuriuo ieškovui atsisakyta taikyti iki 2004 m. gegužės 1 d. galiojusias Europos Bendrijų Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 8 straipsnio 1-3 dalių nuostatas, susijusias su kasmetinės kelionės išlaidų kompensavimo sąlygomis, panaikinimas ir prašymas atlyginti žalą, kurią ieškovas teigia patyręs dėl šio atsisakymo

Rezoliucinė dalis

1)    Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną.

2)    Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 - OL C 115, 2005 5 14 (byla pradžioje užregistruota Bendrijų Pirmosios instancijos teisme numeriu T-123/05 ir perduota Europos Sąjungos Tarnautojų teismui 2005 m. gruodžio 15 d. nutartimi).