Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 19. června 2006 - Nanbru v. Parlament

(Věc F-127/05)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda prvního senátu nařídil vyškrtnutí věci poté, co byl uzavřen smír.

____________

1 - Úř. věst. C 60, 11.3.2006.