Language of document :

Kendelse afsagt af EU-Personaleretten den 19. juni 2006 - Nanbru mod Europa-Parlamentet

(Sag F-127/05) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret efter forlig.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006.