Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 19.6.2006 - Nanbru v. parlamentti

(Asia F-127/05)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä sovintoratkaisun jälkeen.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006.