Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 19. júna 2006 - Nanbru/Parlament

(Vec F-127/05)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci z dôvodu uzavretia zmieru.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006.