Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 19. junija 2006 - Nanbru proti Parlamentu

(Zadeva F-127/05)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je po mirni razrešitvi spora odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006.