Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 19 juni 2006 - Nanbru mot Parlamentet

(Mål F-127/05)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet, till följd av en uppgörelse i godo.

____________

1 - EGT C 60, 11.03.2006.