Language of document :

Žaloba podaná dne 21. dubna 2006 - Pimlott v. Europol

(Věc F-52/06)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Spojené království) (zástupce: D. C. Coppens, advokát)

Žalovaný: Evropský policejní úřad (Europol)

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí Europolu ze dne 25. ledna 2006;

uložit Europolu povinnost prodloužit žalobci smlouvu na dobu 4 let od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2010;

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Poté, co byl žalobce poprvé přijat Europolem dne 1. ledna 2000 do pracovního poměru na dobu původně stanovenou na 4 roky, byl zaměstnán od 1. ledna 2002 na jiném pracovním místě v rámci téhož úřadu na základě nové smlouvy, jejíž platnost měla uplynout k 31. prosinci 2005.

Žalobce ve své žalobě napadá rozhodnutí Europolu, kterým byla tato smlouva prodloužena pouze na 2 roky. Tvrdí totiž, že od okamžiku, kdy nastoupil do nového pracovního poměru na základě nové smlouvy, neměl jej Europol považovat za zaměstnance, který dostal od orgánů svého státu původu mimořádné volno bez nároku na odměnu, nýbrž spíše za zaměstnance, který nemá nadále s uvedenými orgány žádný vztah. Rozlišení je relevantní z toho důvodu, že v prvním případě se uplatní čl. 6 druhá odrážka služebního řádu Europolu, která umožňuje prodloužení na dobu 2 let, zatímco v druhém případě se použije třetí odrážka uvedeného ustanovení, která umožňuje prodloužení na dobu 4 let.

Žalobce uplatňuje, že v roce 2002 ukončil všechny vztahy, které jej pojily s jeho původním zaměstnavatelem ve Spojeném království, a že byl přesvědčen, že posledně jmenovaný v důsledku toho zanese změny do rejstříku zaměstnanců. I když se jeví, že britské orgány jej nikdy z uvedeného rejstříku nevymazaly, žalobce tvrdí, že on sám nemůže v žádném případě nést důsledky této nedbalosti.

____________