Language of document :

21. aprillil 2006 esitatud hagi - Pimlott versus Europol

(Kohtuasi F-52/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Mike Pimlott (Porchester Hampshire, Ühendkuningriik) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol)

Hageja nõuded

tühistada Europoli 25. jaanuari 2006. aasta otsus;

kohustada Europoli pikendama hageja lepingut kestusega 4 aastake alates 1. jaanuarist 2006 kuni 31. detsembrini 2010;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Pärast esimest korda Europoli teenistusse astumist 1. jaanuaril 2000 algselt kokkulepitud tähtajaga 4 aastat töötas hageja alates 1 jaanuarist 2002 samas asutuses erinevatel ametikohtadel uue lepingu alusel, mis lõppes 31. detsembril 2005.

Käesoleva hagiga vaidlustab hageja Europoli otsuse pikendada lepingut ainult kaheks aastaks. Hageja väidab, et alates hetkest, kui ta uue lepingu kohaselt asus tööle uutele ametikohtadele, oleks Europol pidanud teda käsitlema mitte kui ametnikku, kes oli saanud palgata eripuhkuse oma päritolumaa vastavalt ametiasutuselt, vaid ennekõike kui ametnikku, kel ei ole enam suhet nende asutustega. Eristamine on asjakohane, sest esimesel juhul kohaldatakse Europoli personalieeskirjade artikli 6 teist taanet, mis lubab lepingu pikendamist 2 aasta võrra, samas kui teisel juhul kohaldatakse sama sätte kolmandat taanet, mis lubab lepingu pikendamist kestusega 4 aasta võrra.

Hageja väidab, et 2002. aastal katkestas ta kõik sidemed oma Ühendkuningriigist pärit tööandjaga ja ta on veendunud, et viimane on selle tulemusena muutnud personaliregistrit. Isegi, kui osutub tõeks, et briti ametiasutused ei kustutanud teda registrist, väidab hageja, et tema iseenesest ei peaks kannatama sellise hooletuse tagajärgede tõttu.

____________